Przyczyny powstania


Fundusz Spójności powstał na mocy Traktatu z Maastricht o utworzeniu Unii Europejskiej z 1991 roku, który wszedł w życie dwa lata później. Głównym celem Funduszu Spójności, ustanowionym Rozporządzeniem Rady Wspólnot Europejskich (WE) Nr 1164/1994 z dnia 16 maja 1994 roku jest zmniejszanie różnic w poziomie gospodarczo - społecznym krajów i regionów Unii Europejskiej. Fundusz ten ma wspierać finansową realizację dużych inwestycji związanych z rozwojem lub modernizacją infrastruktury transportowej i ochrony środowiska. Od dnia 1 maja 2004 r. z pomocy Funduszu Spójności korzysta 10 nowych państw członkowskich, w tym Polska.