Projekt realizowany jest przez :

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ropczycach SP z o.o.ZESPÓŁ JRP:
 • Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO)

 • Janusz Środa


 • Kierownik JRP / Inżynier Koordynator

 • Jerzy Szmyd
  szmydj@pukropczyce.eu


 • Stanowisko organizacyjne oraz do spraw zamówień publicznych i PR

 • Piotr Miąso
  miasop@pukropczyce.eu


 • Satnowisko do spraw ewidencji nakładów inwestycyjnych i rozliczeń oraz płatności, monitoringu i sprawozdawczości

 • Karolina Miąso
  pociaskk@puk.itl.pl