Projekt realizowany jest przez :

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ropczycach Sp z o.o.

ul. Przemysłowa 12

39-100 Ropczyce

  

 


ZESPÓŁ JRP: 

  • Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO)

Janusz Środa

  • Kierownik JRP /Inżynier Koordynator

Jerzy Szmyd 
szmydj@pukropczyce.eu 

  • Stanowisko organizacyjne oraz  do spraw zamówień publicznych i PR 

Piotr Miąso 
miasop@puk.itl.pl

  • Stanowisko do spraw ewidencji nakładów inwestycyjnych i rozliczeń oraz płatności, monitoringu i sprawozdawczości 

Karolina Miąso                                                                                                          pociaskk@puk.itl.pl