Program Operacyjny Infrastruktura i Środowis
www.pois.gov.pl


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl/
www.funduszspojnosci.gov.pl/
www.funduszestrukturalne.gov.pl/


Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl


Ministerstwo Finansów
www.mf.gov.pl


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
www.nfosigw.gov.pl


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 
www.wfosigw.rzeszow.pl


Portal Unii Europejskiej
www.europa.eu.int


Centrum Informacji Europejskiej
www.cie.gov.pl


Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
www.ukie.gov.pl


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
www.gios.gov.pl


Urząd Zamówień Publicznych
www.uzp.gov.pl


Europejska Agencja Środowiska
www.eea.eu.int


Serwis Informacyjny Ochrony Środowiska EKOINFO
www.ekoinfo.pl


Internetowy System Informacji Prawnej
www.sejm.gov.pl


Europejska Sieć Informacji i Obserwacji Środowiska Naturalnego
www.eionet.europa.eu