Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.

SIEDZIBA 39-100 Ropczyce, ul. Przemysłowa 12
Telefon/fax /17/ 22 18 298, 22 18 296
e-mail szmydj@pukropczyce.eu mgr inż.
Jerzy Szmyd