Beneficjenci

Odbiorcami pomocy, tj. beneficjentami końcowymi Fundusz Spójności, mogą być podmioty publiczne, czyli samorządy terytorialne (gminy, związki gmin) i przedsiębiorstwa komunalne. Instytucją odpowiedzialną za ogólne zarządzanie i koordynację działań związanych z wykorzystaniem FS jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Ministerstwo Finansów zachowuje status instytucji płatniczej, Ministerstwo Środowiska pełni rolę instytucji pośredniczącej w zarządzaniu Funduszem Spójności I stopnia, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to instytucja pośredniczące w zarządzaniu FS II stopnia, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej pośredniczą w zarządzaniu FS III stopnia - do nich składane są wnioski o dofinansowanie projektów.